Το κορυφαίο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. | Ο λογαριασμός μου
The top test for career guidance. | My account

Αποτελεσματικότητα

Περισσότεροι
από 100.000 χρήστες

Εμπειρία

Εμπειρία άνω
των 25 ετών

Γνώση

Πανεπιστημιακή
ερευνητική ομάδα

Effectiveness

More than
100.000 users

Experience

More than 25
years of experience

Knowledge

Academic
research team

product3

Career Gate Test K.17/AE

52,00

Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για ανώτερη-ανώτατη εκπαίδευση.

Top