Το κορυφαίο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. | Ο λογαριασμός μου

Αποτελεσματικότητα

Περισσότεροι
από 100.000 χρήστες

Εμπειρία

Εμπειρία άνω
των 25 ετών

Γνώση

Πανεπιστημιακή
ερευνητική ομάδα

Career Gate Test K.17/AE

52,00

Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για ανώτερη-ανώτατη εκπαίδευση.

Top