Το κορυφαίο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. | Ο λογαριασμός μου
The top test for career guidance. | My account

Αποτελεσματικότητα

Περισσότεροι
από 70.000 χρήστες

Εμπειρία

Εμπειρία άνω
των 25 ετών

Γνώση

Πανεπιστημιακή
ερευνητική ομάδα

Effectiveness

More than
70.000 users

Experience

More than 25
years of experience

Knowledge

Academic
research team

Contact Us

We will be happy to answer your inquiries. You can contact us from Monday to Friday at 09:00 – 17:00.

Contact info

31 Veranzerou st., Athens, PC 10432
Telephone: 2105222847
E-mail: info@careergatetest.com

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject Let us know your topic of interest

Your Message

Top