Το κορυφαίο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. | Ο λογαριασμός μου
The top test for career guidance. | My account

Αποτελεσματικότητα

Περισσότεροι
από 70.000 χρήστες

Εμπειρία

Εμπειρία άνω
των 25 ετών

Γνώση

Πανεπιστημιακή
ερευνητική ομάδα

Effectiveness

More than
70.000 users

Experience

More than 25
years of experience

Knowledge

Academic
research team
slider-01-eng
slider-002

Invest in your future

Large group of business people. Over white background

The best dreams are those which come true

pic-left
pic-right

Knowledge

Academic research team with lectures, studies , primary research , scientific publications

Effectiveness

Test administration to more than 70,000 users in the last ten years with excellent results

Reliability

Recognized in many scientific conferences , seminars and publications, with hundreds of articles, studies , monographs , books

Publications

Cooperations

piraeus-eng
logo2
logo3
providence
global-eng
logo4
Top