Στην μετά τον κορωνοιό εποχή, προβλέπεται να επέλθουν, ανατρεπτικές αλλαγές στη ζωή μας, στην οικονομία,στην κοινωνία, στην απασχόληση. Η εργασία από απόσταση θα γενικευτεί σε πολλούς τομείς και αυτό αφορά ειδικότερα την εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Η εξοικείωση των πολιτών στην on line παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως έγινε με την περίπτωση της εξοικείωσης μας με την τραπεζική κάρτα ύστερα από τα capital controls, θα επιταχύνει την αναμενόμενη μετάβαση στις on line συνεδρίες κάθε μορφής, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών γενικότερα.

Ιδιαίτερα αυτό αφορά την περίπτωση της επαγγελματικής συμβουλευτικής, αφού η εμπειρία που αποκτήθηκε στο διάστημα της πανδημίας, απέδειξε ότι, η on line εκπαίδευση και οι συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής μπορεί να υποκαταστήσουν πλήρως τις αντίστοιχες υπηρεσίες με προσωπική παρουσία.

Εξοικονομείται χρόνος, κόστος και κόπος από τις αποφυγή μετακινήσεων των εκπαιδευόμενων ή των συμβουλευόμενων και των γονέων τους σε Γραφεία εκπαιδευτών και έμπειρων συμβούλων μακριά από τα σπίτια τους. Αυτό αφορά ιδιαίτερα εκπαιδευόμενους ή οικογένειες που κατοικούν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, οι οποίες δεν μπορεί να έχουν άμεση πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου επαγγελματική συμβουλευτική.

Μέσα από σύγχρονες διαδικτυακές πλατφόρμες on line επικοινωνίας και ειδικότερα όταν αυτές είναι μισθωμένες και όχι ελεύθερες, παρέχεται άριστη διαπροσωπική εικονική επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους και εναλλακτικά των συμβούλων με τους συμβουλευόμενους, υποκαθιστώντας πλήρως την διαπροσωπική επαφή. Μέσα από το διαδίκτυο άλλωστε, χορηγούνται τα σύγχρονα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και όποιες άλλες πληροφορίες είναι αναγκαίες για μια ολοκληρωμένη, υψηλού επιπέδου και σχετικά χαμηλού κόστους επαγγελματική συμβουλευτική.

Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης και ειδικότερα στην εκπαίδευση και στην τηλεϊατρική, έτσι και στην επαγγελματική συμβουλευτική το μέλλον βρίσκεται στις on line διαδικτυακές συνεδρίες και υπηρεσίες.