Ένας πλήρης οδηγός με αναλυτικές και αξιόπιστες πληροφορίες για σπουδές σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό περιέχεται στην ιστοσελίδα των συνεργατών μας στην Κύπρο στην ετικέτα “σπουδές στο εξωτερικό” : https://www.globaleducationcy.com/

Η εταιρεία Global Education διανέμει κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο το Career Gate Test και παρέχει ατομική συμβουλευτική σύμφωνα με τη μεθοδολογία του “Χρυσού κανόνα για επιλογές σταδιοδρομίας” της επιστημονικής μας ομάδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Career Gate Test. Στην ιστοσελίδα αυτή παραπέμπουμε όσους ενδιαφέρονται για σχετικές πληροφορίες και φυσικά είμαστε στη διάθεσή τους για περαιτέρω σχετική ενημέρωση και συμβουλευτική.