Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσων νέων ατόμων μπορούν και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη μελλοντική πορεία στην καριέρα και τη ζωή τους. Γι’ αυτό και η απόφαση για την κατεύθυνση που θα έχει μια τέτοια επιλογή πρέπει να λαμβάνεται με μεγάλη περίσκεψη, με σοβαρότητα και με συνεκτίμηση συγκεκριμένων δεδομένων και καταστάσεων. Το είδος των σπουδών είναι αναγκαίο να επιλέγεται όχι παρορμητικά, αλλά με αυτογνωσία, με μακροπρόθεσμους στόχους, εφικτά οράματα και προσδοκίες. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να κάνει όνειρα για το μέλλον. Καλό όμως είναι να φροντίσει ώστε τουλάχιστον ορισμένα από αυτά να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα.

Μπροστά στη μεγάλη απόφαση της επιλογής σπουδών που θα προκαθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του, ένας νέος ή μια νέα πρέπει να προσπαθήσει να δει τον εαυτό του/της ύστερα από δέκα ή είκοσι χρόνια και να σκεφτεί τι θα ήθελε και τι θα μπορούσε να κάνει στη ζωή του/της. Αν επιλέξει μια ορισμένη κατεύθυνση σπουδών, σκόπιμο είναι να εξετάσει τις επαγγελματικές προοπτικές, τα οικογενειακά, οικονομικά και εκπαιδευτικά δεδομένα που συνδέονται με μια τέτοια κατεύθυνση. Αυτό δεν αποκλείει την περίπτωση βέβαια να διαλέξει κάποιες σπουδές που του/της είναι ιδιαίτερα επιθυμητές, αλλά οι προοπτικές των πλέον συγγενών επαγγελμάτων να είναι περιορισμένες στην αγορά εργασίας ή τα άλλα δεδομένα να είναι επίσης αρνητικά. Τότε, θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι πολύ πιθανό να μη βρει επαγγελματική διέξοδο αντίστοιχη με τις σπουδές του και τελικά να αναγκαστεί να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία καριέρας σε διαφορετικό εργασιακό κλάδο.

Επίσης, χρήσιμο είναι να συνεκτιμήσει το βαθμό δυσκολίας εισαγωγής σε σχέση με τις ατομικές βαθμολογικές του/της επιδόσεις. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι όποιοι υψηλοί στόχοι, αλλά, τονίζεται και πάλι ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια του εφικτού, έστω και οριακά. Ένας απλός και πρακτικός τρόπος να προσδιοριστεί κάτι τέτοιο, είναι η σύγκριση των κατώτερων βαθμολογικών βάσεων για την εισαγωγή στα επιθυμητά τμήματα σπουδών με τις ατομικές επιδόσεις και τις λογικές δυνατότητες βελτίωσής τους, ύστερα από σοβαρή προετοιμασία και εντατική προσπάθεια, χωρίς ακραίες υπερβολές βέβαια. Αυτό έχει φυσικά σημασία μόνο στο βαθμό που θα τηρηθεί στην πράξη. Έχει σημασία στη ζωή να τηρούμε τις συμφωνίες που κάνουμε και κυρίως αυτές που κάνουμε με τον εαυτό μας.

Ένα άλλο ζήτημα είναι η περιοχή, ο τόπος δηλαδή όπου βρίσκεται το τμήμα ή τα τμήματα των σχολών επιλογής του υποψηφίου. Όταν επιτυγχάνεται η εισαγωγή σε σχολή μακριά από την οικογενειακή εστία, τότε τίθεται το ζήτημα των επιπλέον οικονομικών εξόδων που απαιτούνται, καθώς και οι όποιες ανησυχίες –συνήθως όχι σοβαρές– σχετικά με τη διαβίωση μακριά από το σπίτι, κάτι που κανονικά δε θα πρέπει να αποκλείεται υπό κανονικές και ελεγχόμενες συνθήκες. Οι εναλλακτικές δυνατότητες για εισαγωγή σε τμήματα για τα οποία υπάρχει μικρότερη επιθυμία εισαγωγής, θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν. Ίσως είναι προτιμότερο να επιλέγονται τμήματα με χαμηλότερη βαθμολογική βάση, που όμως ταιριάζουν περισσότερο με τα ενδιαφέροντα και τις προοπτικές καριέρας του υποψηφίου ή τη συμβατότητά τους με οικογενειακά δεδομένα παρά να επιλέγονται τμήματα που έχουν υψηλότερη βάση, αλλά δεν είναι συμβατά με τις παραπάνω προϋποθέσεις. Φυσικά, έχει επίσης σημασία και το επίπεδο σπουδών κάθε σχολής