1,3. Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας και των επαγγελμάτων

 

Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας και των επαγγελμάτων, αποτελούν τον τρίτο αποφασιστικό παράγοντα για τις σωστές επιλογές σπουδών, επαγγελμάτων και σταδιοδρομίας. Γι’ αυτό και οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να πληροφορηθούν τις αξιόπιστες προβλέψεις που υπάρχουν για τις προοπτικές αυτές.[1] Να μάθουν ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος και ποια του παρελθόντος.[2] H πλειονότητα των νέων σήμερα επιλέγει τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, με βασικό κριτήριο τις προοπτικές τους. Η αγωνία για να βρεθεί μια θέση στο χλωμό σημερινό ήλιο της αγοράς εργασίας, είναι πολύ ισχυρότερη από όσα μπορούν να ειπωθούν ενάντια στην αντίληψη αυτή. Όμως, όσο ισχυρό και αν είναι το ίδιο κριτήριο, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να είναι το μόνο ή το κυρίαρχο στη μεγάλη απόφαση ζωής που συζητάμε εδώ. Αν ένα επάγγελμα δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα, στις κλίσεις ενός νέου, δε θα πρέπει να επιλέγεται, όσο εξαιρετικές και αν είναι οι προοπτικές του. Πρώτιστης σημασίας είναι η ταύτιση των ενδιαφερόντων, των κλίσεων, των προτιμήσεων, των ικανοτήτων με ορισμένα επαγγέλματα και κατά δεύτερο λόγο η συνεξέταση των προοπτικών τους. Αλλά και η πλήρης αγνόησή τους, μπορεί να οδηγήσει σε απόλυτα εργασιακά αδιέξοδα.

[1] Κατσανέβας, Θ., Ελευθερίου Κ., ( Μάρτιος 2011). Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τις προοπτικές των επαγγελμάτων ως εργαλείο σύγχρονης επαγγελματικής συμβουλευτικής. Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τεύχος 94-95.

[2] Βλ. Κατσανέβας, Θ. ( 2007). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος. Πατάκης. Επίσης, www.elesyp.gr , www.careergatetest.gr .