Περιγραφές επαγγελμάτων με ταξινόμηση Κ.17, δες το pdf εδώ