Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Υγείας και Παιδείας ,
Ν.Κεραμέως και Β. Κικίλια,ΦΕΚ (1967 Β’/21.05.2020),
ορίστηκε ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων .
Προαιρετική κρίνεται η χρήση μάσκας για τους μαθητές και
υποχρεωτική για τους επιτηρητές , με αναγκαία την τήρηση απόστασης
1,5 μέτρου . Ο χώρος πρέπει να αερίζεται με φυσικό τρόπο χωρίς τη
χρήση ανεμιστήρων .
Συγκεκριμένα σε κάθε αίθουσα εξέτασης είναι αναγκαίο να τηρείται
απόσταση ενός και μισού (1,5 ) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων .
Όσον αφορά του υποψηφίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ,τόσο στο χώρο όσο και στον
χώρο εξετάσεων πρέπει να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους υποψηφίους και
εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων είναι
προαιρετική. Για τους επιτηρητές όλων των εξεταστικών κέντρων,
καθώς και για την εξέταση του υποψηφίου που γίνεται παρουσία
εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, η χρήση προστατευτικής μάσκας
είναι υποχρεωτική.
Σε κάθε εξεταστικό κέντρο θα λαμβάνεται μέριμνα για να αερίζονται οι
αίθουσες με φυσικό τρόπο ,και όπου αυτό δεν είναι εφικτό θα γίνεται
χρήση κλιματιστικών σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Να τονίσουμε ότι θα πρέπει αποφεύγεται ο συγχρωτισμός , να
τηρούνται οι οδηγίες καλής υγιεινής χεριών με τη χρήση νερού και
σαπουνιού καθώς και η εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών
κέντρων με βάση τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
Τέλος , τα κυλικεία των σχολείων που είναι εξεταστικά κέντρα θα
παραμείνουν κλειστά κατά το διάστημα διενέργειας των εξετάσεων .