Αθανάσιος Λέλες, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΒΗΜΑ 1ο

Όλοι οι υποψήφιοι πριν ακόμα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ,προμηθεύονται τις σχολές και τις βάσεις του πεδίου που έχουν συμμετάσχει .Στόχος μας πρέπει να ιεραρχήσει ο μαθητής σχολές με κριτήρια την κλίση του , τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του ασχέτως των μορίων που έχει συγκεντρώσει Είναι σημαντικό να καταλάβει πως πρωταρχικός στόχος για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι να εισαχθεί σε μία σχολή , η οποία του αρέσει και θα του δώσει τα απαραίτητα εφόδια ώστε να τον οδηγήσει στο επάγγελμα που επιθυμεί. Ζητάμε από τους υποψηφίους ,αφού τους έχουμε δώσει τις βάσεις εισαγωγής ,να κυκλώσουν τις σχολές που θα ήθελαν να εισαχθούν αφού πρώτα έχουν σβήσει το βαθμό πιθανής πρόσβασης για όλες τις σχόλες ώστε να μην επηρεαστούν από την πιθανή βάση εισαγωγής.

Σε αυτό το βήμα συμβουλεύουμε το μαθητή τα εξής :
1) Η αρίθμηση πρέπει να είναι συνεχόμενη από το 1, χωρίς κενά ή επανάληψη αριθμού στη σειρά προτίμησης

2) Η αρίθμηση γίνεται από τις υψηλόβαθμες στις χαμηλότερες βαθμολογικά σχολές και από την κοντινότερη στην πιο μακρινή

3) Κρίνεται καλό ο κάθε μαθητής να επιλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες σχολές από το πεδίο του

4) Είναι αναγκαίο να εξηγήσουμε στον υποψήφιο πως τοποθετώντας σε μία από τις <<πρώτες>> επιλογές του μία χαμηλά βαθμολογικά σχολή θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η είσοδος του σε καμία από τις σχολές , οι οποίες θα έχουν αρκετά υψηλότερη βαθμολογία από αυτή που διάλεξε , ακόμα και αν τις έχει τοποθετήσει σε κάποιες από τις επόμενες επιλογές του .

5) Χρήσιμο θα ήταν να μην επηρεαστεί από προτιμήσεις άλλων υποψηφίων

ΒΗΜΑ 2ο

Χαρτί και μολύβι . Ο μαθητής έχοντας λάβει υπόψιν του όλα τα παραπάνω ,αριθμεί τις σειρές προτίμησης του .Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να τονίσουμε αλλά και να εξηγήσουμε στον υποψήφιο ότι τμήματα με <<άγνωστα >> ονόματα δεν πρέπει να περιθωριοποιούνται .Πολλές φορές αποτελούν <<κρυμμένους>> θησαυρούς για την επαγγελματική αποκατάσταση.

ΒΗΜΑ 3ο
1η συνάντηση με τους γονείς

Με κριτήριο τις πρώτες επιλογές που έχει συμπληρώσει ο υποψήφιος (βλέπε βήμα 1) στο <<χαρτί>> προγραμματίζεται συνάντηση με τους γονείς και τον ίδιο. Στόχος της συνάντησης είναι να εξεταστούν όλοι οι παράγοντες και να αξιοποιήσουμε τα μόρια σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις του μαθητή . Κοινός παρονομαστής όλων αυτών πρέπει να είναι και οι οικογενειακοί – οικονομικοί παράγοντες. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα επιλογής στην επαρχία; Εάν ναι ,σε τι εύρος επιλέγουμε τις σχολές; Με τον τρόπο αυτόν <<κλείνουμε >> ή <<ανοίγουμε >> τη ψαλίδα. Για παράδειγμα υπάρχουν οικογένειές που επιλέγουν σχολές στο πόλη που διαμένουν αλλά και σε μία πόλη στην επαρχία γιατί εκεί τυγχάνει να έχουν συγγενείς ή άλλο παιδί που σπουδάζει . Πολύ σημαντικό θέμα , το οποίο είναι αναγκαίο να εξηγήσουμε , είναι αυτό των μεταγραφών. Πολλές οικογένειές έχουν εντελώς λανθασμένη άποψη για το θέμα των μεταγραφών ή θεωρούν πως παρουσιάζοντας χαμηλό εισόδημα θα είναι βέβαιη η μετακίνηση του υποψηφίου στην πόλη που επιθυμούν . Εμείς πρέπει να του εξηγήσουμε , πως αρχικά τα κριτήρια μεταγραφών δεν είναι κάθε χρόνο τα ίδια και πως η μεταγραφή ενός υποψηφίου δεν πρέπει να θεωρείται κριτήριο συμπλήρωσης μηχανογραφικού.

ΒΗΜΑ 4ο
2η συνάντηση με τους γονείς

Στη δεύτερη συνάντηση με τους γονείς σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα προσωρινό-μη οριστικό μηχανογραφικό .Ανάμεσα

στην πρώτη και δεύτερη συνάντηση πρέπει να μεσολαβεί διάστημα 2-3 ημερών για να δοθεί χρόνος τόσο στο μαθητή όσο και στην οικογένεια για να εξετάσουν τις επιλογές που υπάρχουν .

ΒΗΜΑ 5ο
Οριστικοποίηση μηχανογραφικού

Το βήμα αυτό είναι και το τελευταίο αφού οριστικοποιείται πλέον το μηχανογραφικό .Έχουμε επιλέξει τη σωστή σειρά σχολών με γνώμονα την κλίση του μαθητή αλλά και όλους τους παράγοντες που εξετάσαμε παραπάνω .

Κλείνοντας , αυτό που αναφέρουμε σε όλους τους υποψηφίους μας είναι:
<<Δεν υπάρχει επιτυχία ή αποτυχία στις Πανελλήνιες αλλά η σωστή και έξυπνη συμπλήρωση του μηχανογραφικού >>