Κολέγια με άδεια λειτουργίας, (ΦΕΚ 2138 και 2139, 1/10/2009).

Επιλέξτε τα αντίστοιχα links για να δείτε το προφίλ και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μπορείτε επίσης να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας ηλεκτρονικά για να ενημερωθείτε απευθείας από κάθε οργανισμό.

Τα ΦΕΚ με τις άδειες λειτουργίας εκπαιδευτηρίων μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης – Κολλεγίων