Δημόσια ΙΕΚ Αττικής
Δημόσια ΙΕΚ Κεντρικής Μακεδονίας
Δημόσια ΙΕΚ Δυτικής Μακεδονίας
Δημόσια ΙΕΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Δημόσια ΙΕΚ Θεσσαλίας
Δημόσια ΙΕΚ Ηπείρου
Δημόσια ΙΕΚ Δυτικής Ελλάδας
Δημόσια ΙΕΚ Στερεάς Ελλάδας
Δημόσια ΙΕΚ Πελοποννήσου
Δημόσια ΙΕΚ Κρήτης
Δημόσια ΙΕΚ Βόρειου Αιγαίου
Δημόσια ΙΕΚ Νότιου Αιγαίου
Δημόσια ΙΕΚ Ιονίων Νήσων