Ποιοι είμαστε : Επιστημονική ομάδα και έργο

Η επιστημονική ομάδα της C.G.T. ασχολείται με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής, απασχόλησης, επαγγελμάτων και εκπαίδευσης πάνω από είκοσι χρόνια και μέλη της έχουν δημοσιεύσει περισσότερα από 450 σχετικές εργασίες, έρευνες, μελέτες, μονογραφίες, βιβλία. Η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά το έτος 2002 και έλαβε τη σημερινή της ονομασία το 2007, με σκοπό την έρευνα, το συντονισμό, και προώθηση του πνευματικού έργου της κεντρικής επιστημονικής της ομάδας και των συνεργατών της. Η εταιρεία στελεχώνεται από οικονομολόγους, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους της εργασίας, σύμβουλους σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικούς και πληροφορικούς επιστήμονες.

Επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας και δημιουργός του τεστ είναι ο Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τ. Πρόεδρος της επιστημονικής Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού ( ΕΛΕΣΥΠ) Κατσανέβας Θεόδωρος ((Ph.D. London School of  Economics.), ο οποίος έχει διδάξει και διδάσκει οικονομική της εργασίας, οικονομική ανάπτυξη,διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  και επαγγελματικό προσανατολισμό στα Πανεπιστήμια Πειραιώς, Αθηνών, ΑΣΠΑΙΤΕ και είναι συγγραφέας πολλών  συναφών βιβλίων και μελετών και κεντρικός εισηγητής σε συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στην επιστημονική ομάδα της C.G.T. έχουν συνεργαστεί, συμμετάσχει και συμμετέχουν καθηγητές και Πανεπιστημιακοί ερευνητές και επιστήμονες από τους κλάδους της οικονομικής, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας της εργασίας, της παιδαγωγικής και της επιστήμης της πληροφορικής, μεταξύ άλλων, οι : Ηλίας Λιβανός,Ph.D. επικ. καθηγητής Πανεπ. Oxford Brooks,, Κωνσταντίνος  Αθανασίου Ph.D., Επ. Καθηγητής  Πανεπ. Πειραιώς, Ιωάννα Τσιαπαρίκου,(PhD), Οικονομολόγος-ερευνήτρια Πανεπ. Πειραιώς, Τάνια Καβρουλάκη   ( Μ.Α.), ψυχολόγος-σύμβουλος Ε.Π., Αικατερίνη Βάγγερ,(Μ.Α)εκπαιδευτικός-σύμβουλος,τ. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Κωνσταντίνος Κόττιος,(Ph.D), σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, Χήστος ΤαουσάνηςΧρήστος Ph.D),σύμβουλος Ε.Π. ,, Κωνσταντίνος Σάλτας, ( Μ.Α.),εκπαιδευτικός-σύμβουλος Ε.Π., Μαρία Τζωρτζάκη (Μ.Α.),ψυχολόγος, Μιχάλης Πετεβής ( Μ.Α.),σύμβουλος Ε.Π. Γεωργία Κεφαλά ( Μ.Α.) σύμβουλος Ε.Π., Βιργινία Μακρή ( Μ.Α,) ψυχολόγος-σύμβουλος, Ε.Π., Καίτη Ζηνέλη, ( Μ.Α.) σύμβουλος Ε.Π., Μαίρη Παπαντώνη (Β.Α.), εκπαιδευτικός, Νίκος Λυσίκατος (Μ.Α.), εκπαιδευτικός, Ελισσαίος Αρτοπούλας , (Β.Α.) οικονομολόγος, Όλγα Ζαγοραίου (Μ.Α.),οικονομολόγος, σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού, Βαρβάρα Πάσχου ( Β.Α.). ψυχολόγος, σύμβουλος Ε.Π., Αθανάσιος Λέλες,( Β.Α.),εκπαιδευτικός, σύμβουλεο επαγγελματικού προσανατολιμού,Βαλεντίνη Δεσκουλίδου ( Μ.Α.) Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, Στέφανος Καρακίτσος ( Μ.Α.) οικονομολόγος-μαθηματικός-ερευνητής και οι πληροφορικοί επιστήμονες Αθανάσιος Φονιάς, Γιάννης Καράμπελας, Νίκος Λουκάς, Πάυλος Τογανίδης, Νίκος Χριστοδουλάκης, Νίκος, Δούκας, Μενέλαος Κατάκης, Δημήτρης Αρκολάκης, Λεωνίδας Ντρογκασβίλη, Χριστίνα Πέτρου – Δελβινιώτη, Ελένη Σφυρόερα κ.α.

Σημαντικά στελέχη της κεντρικής επιστημονικής ομάδας του C.G.T. ήταν οι αείμνηστοι καθηγητές και κορυφαίοι επιστήμονες Χρήστος Τζεκίνης και Νίκος Φακιολάς. Ειδικότερα η επιστημονική ομάδα της C.G.T. παρέχει υπηρεσίες όπως :

  • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ( ISO 9001,)
  • Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας
  • Πιστοποίηση Συμβούλων Ε.Π. από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική
  • Συμβουλές για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου για ΑΕΙ
  • Διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων
  • Πλήρης και ανοιχτή σε όλους ενημέρωση για θέματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού από την ιστοσελίδα μας www.careergatetest.gr
  • Μελέτες και έρευνες για Ε.Π., εκπαίδευση καιαγορά εργασίας

Η επιστημονική ομάδα της C.G.T. καταρτίζει ειδικές εκδόσεις αυτοματοποιημένων τεστ για διάφορες χώρες και επιμέρους ομάδες του πληθυσμού, για μεταπτυχιακούς φοιτητές, για σπουδαστές τεχνικών-επαγγελματικών σχολών, για ανέργους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για ειδικές κατηγορίες ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Παράλληλα, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπονεί μελέτες και έρευνες, αναπτύσσει πρωτότυπη διεθνώς σχετική τεχνογνωσία, ανανεώνει και εμπλουτίζει συνεχώς τα εκπαιδευτικά, οικονομικά-εργασιακά και ψυχομετρικά δεδομένα των τεστ, παράγει και δημοσιοποιεί συναφείς αναλύσεις και στοιχεία, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιμορφώσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Τα πνευματικά προϊόντα της C.G.T. του μοναδικού με ISO 9001, έχουν βρει σημαντική αναγνώριση και υλοποιούνται ευρύτατα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.