Η επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Αν οι Πανεπιστημιακές σπουδές που έχουν επιλεγεί από ένα φοιτητή δεν έγιναν ύστερα από έγκαιρο και έγκυρο επαγγελματικό προσανατολισμό, αυτό σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί στην επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίες πρέπει να γίνονται με βάση τη λήψη έγκυρων και αξιόπιστων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνδυασμό με ι τα κριτήρια του «χρυσού κανόνα για τις επιλογές σταδιοδρομίας». Αυτό σημαίνει ότι η κατεύθυνση των μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει οπωσδήποτε να ταιριάζει με τις αποδεδειγμένες επαγγελματικές κλίσεις και ενδιαφέροντα του υποψήφιου, δηλ. την επαγγελματική του προσωπικότητα. Παράλληλα, λαμβάνονται  υπόψη  οι επιδόσεις και η θέλησή του σε σχέση με τα κριτήρια εισαγωγής, τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας, η διάρκεια και το επίπεδο σπουδών και με ιδιαίτερη βαρύτητα οι προοπτικές τους στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Κατά κανόνα, πρέπει να αποφεύγονται μεταπτυχιακές σπουδές που έχουν περιορισμένες ή και ανύπαρκτες προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις όταν πρόκειται για άτομα με πολύ υψηλές επιδόσεις και αποφασιστικότητα να ακολουθήσουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές επαγγελματικές ειδικότητες.

Αναγκαίο είναι επίσης να ελεγχθεί η κατάταξη ( ranking)  των Πανεπιστημίων από διάφορες έγκυρες πηγές σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών που επιλέγονται  (The Guardian, The Times and The Complete University Guide κτλ). .Απαραίτητη είναι η ενημέρωση για το κόστος και τον τρόπο ζωής στη χώρα που έχει επιλεγεί, καθώς και ο έλεγχος των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων με τη συμπλήρωση των σχετικών πιστοποιητικών και άλλων δεδομένων που απαιτούνται. Η έγκαιρη και έγκυρη προετοιμασία και κυρίως η επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος που ταιριάζει με την επαγγελματική προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου και έχει καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας, συνιστούν τα κυρίαρχα κριτήρια για τη σωστή επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδών.

Χώρες

Για τα τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό αναγκαία είναι τα ακόλουθα :

-Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία

-Βιογραφικό σημείωμα (CV)

-Συστατικές επιστολές

-Πιστοποίηση της γλώσσας διδασκαλίας

-Εξειδικευμένα εισαγωγικά τεστ (GMAT/GRE-όχι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις)

-Έκθεση ενδιαφερόντων (personal statement) ή και κάποια essay questions 0όχι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις)

-Συμπλήρωση και υποβολή της online αίτησης του Πανεπιστημίου

Ξεκίνα λοιπόν έγκαιρα να προετοιμάζεις και να συγκεντρώνεις όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιημένες μεταφράσεις που θα χρειαστείς για την αίτησή σου. Έλεγξε καλά τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων