gate Απρίλιος 25, 2020 Χωρίς σχόλια

Η αναζήτηση εργασίας

Η κατάλληλη ενημέρωση για τα επαγγέλματα και η αναζήτηση εργασίας προϋποθέτουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, ότι έχει προηγηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο αυτογνωσίας, ότι δηλαδή ο ενδιαφερόμενος έχει φροντίσει, συνήθως και με τη βοήθεια της συμβουλευτικής καριέρας, ν’ αποκτήσει επαρκή γνώση για τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις, τα ταλέντα, τις κλίσεις και τις προσωπικές του δυνατότητες. Αυτό φυσικά δεν αποκλείει, εφόσον μεσολαβήσουν και νέες συνιστώσες, να συμπληρωθούν ή και να αλλάξουν μερικώς οι επιλογές του.

Είναι επίσης πιθανό να μην έχει προηγηθεί καθόλου η φάση της αυτογνωσίας και ο ενδιαφερόμενος να την κατακτήσει σταδιακά, παράλληλα με τη συλλογή κατάλληλων πληροφοριών για διάφορα επαγγέλματα, το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις εισόδου και κυρίως τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, και να οδηγηθεί έτσι σε κάποιες επιλογές. Οι σχετικές πληροφορίες είναι κυρίως οι εξής:

 1. Είδος και αντικείμενο εργασίας, περιεχόμενο επαγγέλματος και συναφών επαγγελμάτων.
 2.  Υπάρχουσες επιχειρήσεις ή εργασιακοί χώροι και προοπτικές καριέρας.
 3.  Αμοιβές, όροι και συνθήκες εργασίας (μισθοί-ημερομίσθια, επιδόματα, σταθερότητα εργασίας, άδειες, κοινωνικές παροχές, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές παροχές, ιεραρχική ανέλιξη).
 4.  Προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, σπουδές, εμπειρία, προσβάσεις, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δυνατότητες και δεξιότητες που απαιτούνται.
 5. Προοπτικές της αγοράς εργασίας.

Η κατάλληλη ενημέρωση μπορεί να αναζητηθεί σε μια πληθώρα πηγών πληροφόρησης, οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν ως προς το επίπεδο αξιοπιστίας τους. Η πληροφόρηση που παρέχεται από διάφορα έντυπα μπορεί ορισμένες φορές να είναι χρήσιμη και έγκυρη, αλλά αυτό δε συμβαίνει πάντοτε. Οι σύμβουλοι καριέρας, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, παρ’ όλη τη σοβαρή υστέρηση του ομώνυμου τομέα στη χώρα μας, αποτελούν την πλέον κατάλληλη και προσβάσιμη πηγή συνολικής ενημέρωσης ή παραπομπής σε αξιόπιστες σχετικές πηγές. Γενικότερα, πληροφόρηση για τα επαγγέλματα, την αγορά εργασίας και τη συμβουλευτική καριέρας μπορεί ν’ αναζητηθεί, μεταξύ άλλων, κυρίως στους ακόλουθους φορείς:  

 1. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρα και Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας.
 2. Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΙΕΚ και διάφορων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών και φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης που αναπτύσσουν συναφείς δραστηριότητες.
 3. Γραφεία συμβουλευτικής που λειτουργούν με πρωτοβουλία ορισμένων δήμων, νομαρχιών, της εκκλησίας, συλλόγων και ιδιωτικών φορέων.
 4. Ιδιωτικά κέντρα συμβουλευτικής, δημόσια και ιδιωτικά κέντρα και γραφεία εργασίας.
 5. Σελίδες μικρών αγγελιών και θεμάτων εργασίας σε εφημερίδες και περιοδικά.
 6. Οδηγοί σπουδών και επαγγελμάτων, διάφορα έντυπα και βιβλία για συναφή θέματα.
 7. Βιβλία, μελέτες και δημοσιεύσεις έγκυρων επιστημόνων του κλάδου.

Άλλες πηγές πληροφόρησης μπορεί να συγκεντρωθούν μέσα από σεμινάρια, ημερίδες και ομιλίες που οργανώνονται για τον ίδιο σκοπό από διάφορους φορείς. Επίσης, οι ημερίδες καριέρας που διοργανώνονται από γραφεία διασύνδεσης ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ, ή και άλλους φορείς, αποτελούν μια χρήσιμη πηγή πληροφόρησης σε μάλλον προωθημένο στάδιο, αφού εκεί, σε κατάλληλα διαρρυθμισμένους χώρους, συζητείται η πιθανότητα πρόσληψης των τελειοφοίτων από εταιρείες. Ευνόητο είναι πως σοβαρές συναφείς δημοσιεύσεις, οδηγοί σπουδών, οδηγοί επαγγελμάτων, πίνακες και εύχρηστες εκδόσεις για το περιεχόμενο και τις προοπτικές των επαγγελμάτων αποτελούν αναγκαία εργαλεία και βάση για την αναζήτηση της κατάλληλης σχετικής ενημέρωσης[2].

Το βιογραφικό σημείωμα και η συνέντευξη εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί από μόνη της μια σοβαρή και πολυσύνθετη ενασχόληση στην οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδώσει ειδική βαρύτητα και να προετοιμαστεί καταλλήλως ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οπλισμένος με αυτογνωσία, επαρκή γνώση των δυνατοτήτων, των ενδιαφερόντων, των γνώσεων και των προσδοκιών του, οφείλει ν’ αναζητήσει κατάλληλες πληροφορίες για τον κόσμο των επαγγελμάτων, της αγοράς εργασίας και των προοπτικών της.

Για το σκοπό αυτό, εκτός από το σύμβουλο καριέρας, τους γονείς, τους συγγενείς, τους φίλους, τους γνωστούς, προσφεύγει σε κάθε υπαρκτή διέξοδο ενημέρωσης, όπως στις μικρές αγγελίες των εφημερίδων, στα γραφεία διασύνδεσης των διάφορων σχολών, στα δημόσια και ιδιωτικά γραφεία εργασίας, ή ακόμα και στο διαδίκτυο. Αποστέλλει σύντομες, κατά προτίμηση δακτυλογραφημένες επιστολές σε επιχειρήσεις και φορείς. Η επιστολή πρέπει να απευθύνεται στο αρμόδιο πρόσωπο για τις προσλήψεις, στον ιδιοκτήτη ή στο διευθυντή προσωπικού μιας επιχείρησης και, εφόσον είναι εφικτό, με ονομαστική αναφορά. Η επιστολή αναφέρεται στο σχετικό εργασιακό ενδιαφέρον που έχει ο υποψήφιος για μια θέση στην επιχείρηση και συνοδεύεται από το βιογραφικό σημείωμα.

Το βιογραφικό σημείωμα είναι ο καθρέφτης κάθε ατόμου που αναζητεί εργασία ή επιδιώκει να βελτιώσει την εργασιακή του θέση. Ευνόητο είναι πως η εμφάνισή του αναμένεται να είναι ευκρινής, καθαρή, με κανονικά γράμματα, με αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές και περιθώρια από τις άκρες της σελίδας. Είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και πάντοτε διαθέσιμο, ενώ μπορεί να τροποποιείται ελαφρώς κατά περίπτωση. Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε θέσης, ορισμένες φορές είναι σκόπιμο να τονίζονται στοιχεία του βιογραφικού που ταιριάζουν περισσότερο με τη θέση αυτή, χωρίς βέβαια να παρατίθενται αναληθή δεδομένα.

Το βιογραφικό είναι σύντομο και καλύπτει συνήθως όχι περισσότερο από μια σελίδα. Είναι λιτό, περιεκτικό και αναφέρεται με σαφή και άμεσο τρόπο στα βασικά στοιχεία του ενδιαφερομένου. Στην αρχή παρατίθενται το πατρώνυμο, το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός ή οι αριθμοί τηλεφώνων και, αν υπάρχουν, το φαξ και η διεύθυνση στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, αναφέρεται το έτος και ο τόπος γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση, καθώς και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες, αν έχει ολοκληρωθεί.

Ακολουθούν, με χρονολογική σειρά ή βαρύτητα σημασίας, οι σπουδές, η ταχύρρυθμη εκπαίδευση και οι όποιες ειδικές γνώσεις υπάρχουν (ξένες γλώσσες, χρήση υπολογιστών, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου κτλ.). Με χρονολογική σειρά παρατίθεται, εφόσον υπάρχει, η εργασιακή εμπειρία, κατά προτίμηση με έμφαση σε δραστηριότητες συναφείς με την επιδιωκόμενη θέση. Ακολούθως, γίνεται σύντομη αναφορά στα όποια χόμπυ, ενδιαφέροντα και ενασχολήσεις (λ.χ. κολύμπι, μουσική, διάβασμα κτλ.).

Τέλος, ιδιαίτερα για θέσεις εμπιστοσύνης ή σχετικά υψηλόβαθμες στη διοικητική ιεραρχία αναφέρονται δύο πρόσωπα, κατά προτίμηση επώνυμα, που θα μπορούσαν να παράσχουν τις απαραίτητες συστάσεις, εφόσον ζητηθεί. Ευνόητο είναι ότι διαφορετικό είναι το βιογραφικό σημείωμα ενός νέου που μόλις ξεκινά την καριέρα του απ’ αυτό ενός ώριμου ατόμου με πλούσια επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να υπάρξει και ένα πιο αναλυτικό βιογραφικό σε πρώτη ζήτηση. Πιο κάτω παρατίθενται ορισμένα δείγματα βιογραφικού σημειώματος, καθώς και δείγμα για τη συμπλήρωση αίτησης πρόσληψης από επιχειρήσεις. Επίσης, παρατίθεται σχέδιο του λεγόμενου ευρωπαϊκού βιογραφικού, που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κοινή χρήση στις χώρες-μέλη.

Η συνέντευξη εργασίας

Η συνέντευξη εργασίας με τον υπεύθυνο προσωπικού ή ανθρώπινου δυναμικού, ή ακόμα και με τον επικεφαλής της επιχείρησης όπου επιδιώκεται η πρόσληψη, αποτελεί μια κορυφαία στιγμή στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας. Όταν η πρόσληψη δεν επιτυγχάνεται τελικά, ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να απογοητεύεται, αλλά να εκλαμβάνει τη συνέντευξη που παραχώρησε ως ένα χρήσιμο βήμα αυτογνωσίας με το οποίο μπορεί να διορθώσει τα όποια λάθη και αδυναμίες του. Ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλού επαγγελματικού ανταγωνισμού όπως οι σημερινές, λίγες μόνο συνεντεύξεις έχουν ευτυχή κατάληξη. Άλλωστε, όλοι δικαιούνται περισσότερες ευκαιρίες. Και όσοι γνωρίζουν να χάνουν, γνωρίζουν και να κερδίζουν.

Βασικής σημασίας για μια καταρχήν επιτυχημένη συνέντευξη είναι η σαφήνεια, η ακρίβεια, η συντομία, η περιεκτικότητα των απαντήσεων, η ειλικρίνεια, η ψυχραιμία, η ετοιμοτητα και η εκδήλωση σοβαρού ενδιαφέροντος για την υπό συζήτηση θέση εργασίας. Η έκφραση μιας συγκρατημένης πεποίθησης για την ύπαρξη προσωπικών δυνατοτήτων και ευγενούς φιλοδοξίας για την ίδια θέση μπορεί να συμβάλει προς την ίδια κατεύθυνση.

Ευνόητο είναι, ότι ανάλογα φυσικά και με τη θέση, υπάρχουν επιμέρους ιδιότητες που ενδιαφέρουν περισσότερο ή λιγότερο. Η δυνατότητα προφορικής και γραπτής έκφρασης, για παράδειγμα, είναι φυσικό να έχει μεγαλύτερη σημασία για μια θέση δημοσίων σχέσεων από μια άλλη θέση εργασίας περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα. Σημασία έχει, επίσης, η εικόνα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που μπορεί να εκπέμπει με ειλικρίνεια και όχι υποκριτικά ο υποψήφιος ή να υποδηλώνεται μέσα από συστάσεις τρίτων προσώπων.

Υποστηρίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των όποιων εντυπώσεων δημιουργείται στα πρώτα τρία με πέντε λεπτά της συνέντευξης. Η ακρίβεια στην ώρα που έχει προσδιοριστεί το σχετικό ραντεβού, η καθαριότητα, η κατάλληλη εμφάνιση και το αξιοπρεπές ντύσιμο χωρίς ακρότητες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό. Η λεγόμενη γλώσσα του σώματος, που στην προκειμένη περίπτωση επιβάλλει ελεγχόμενα θερμή και σφιχτή χειραψία, ήρεμες κινήσεις, ευθυτενή αλλά όχι αγχωτική στάση, ευθύβολο και ειλικρινές βλέμμα, σοβαρότητα, αλλά και συγκρατημένο κατά περίπτωση χαμόγελο, αποτελεί ένα επίσης σημαντικό στοιχείο.

Ο υποψήφιος δεν πρέπει, ούτε είναι εύκολο φυσικά, να εμφανίσει ένα άλλο πρόσωπο από τον πραγματικό εαυτό του. Είναι πιο εύκολο και πιο σωστό να είναι κανείς ο εαυτός του παρά κάποιος άλλος. Αλλά όμως, σε κρίσιμες στιγμές όπως αυτή μιας συνέντευξης, είναι ασφαλώς προτιμότερο να αναδείξει όσο γίνεται περισσότερο το καλύτερο μέρος του εαυτού του. Και παράλληλα, να προβάλει τις δυνατότητες και τη θέληση για προσωπική του βελτίωση, για ομαλή ένταξη, αφοσίωση και προσωπική συμβολή στην επιχειρηματική μονάδα όπου επιδιώκει να προσληφθεί. Η θέληση, η διάθεση προσφοράς και προσπάθειας είναι τα απαραίτητα εφόδια για την αποδοχή και προαγωγή στον κόσμο της εργασίας. Κι αυτό δεν πρέπει να είναι μόνο γεγονός, αλλά και να φαίνεται με κάποιο διακριτικό τρόπο.


[1] Τα κεφ. 16.2 και 16.3 προέρχονται από σχετικά άρθρα και το βιβλίο του συγγραφέα (2002, 2004, 2007, κεφ. 7 και 8).

[2] Βλ. Lore, N. (1998).

Το ως άνω κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Θεόδωρου Κατσανέβα : Ο χρυσός κανόνας για επιλογές σταδιοδρομίας-Σύγχρονος επαγγελματικός προσανατολισμός. Εκδόσεις Πατάκη

Share