gate Μάρτιος 28, 2018 Χωρίς σχόλια

Χωρίς τίτλο

Ημερίδες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Γονέων σε σχέση με τα παιδιά τους


Το Κέντρο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού C.G.T. με επικεφαλής τον καθηγητή Θεόδωρο Κατσανέβας και έμπειρους συνεργάτες του, διοργανώνει Ημερίδες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Γονέων σε σχέση με τα παιδιά τους, με την ακόλουθη βασική θεματολογία :

• Ο ρόλος των γονέων και η σχέση με τα παιδιά τους
• Πως διαχειριζόμαστε τις αντιδράσεις των εφήβων
• Μέθοδοι προσέγγισης των εφήβων και συζήτηση για το μέλλον τους
• Συμβουλευτική διαβούλευση με τα παιδιά για τις κατάλληλες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές
• Βασικές αρχές επαγγελματικής συμβουλευτικής
• Εντοπισμός επαγγελμάτων που ταιριάζουν στα παιδιά με προοπτικές επιτυχημένης σταδιοδρομίας
• Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος
• Ποια επαγγέλματα πρέπει να προτιμώνται και ποια να αποφεύγονται κατά περίπτωση
• Συζήτηση και συγκεκριμένες περιπτώσεις κατάλληλων επαγγελματικών επιλογών των παιδιών.

Σκοπός του σεμιναρίου

Βασικός σκοπός των ημερίδων είναι η ενημέρωσή και επιμόρφωση των γονέων για τις κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης των παιδιών τους γενικότερα και ειδικότερα, όσον αφορά τη συμβουλευτική διαβούλευση και συζήτηση μαζί τους για τις σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές. Για το σκοπό αυτό, αναλύονται οι πρακτικές προσέγγισης σε διάφορες περιπτώσεις εφήβων που συχνά αντιδρούν στη γονεϊκή παρέμβαση και καθοδήγηση. Αφού αναλυθούν οι κατάλληλες διαδικασίες προσέγγισης των παιδιών, ακολουθεί επιμόρφωση των γονέων στις βασικές αρχές της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Αναλύεται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, ο «χρυσός κανόνας για τις επιλογές επαγγελμάτων», όπου επισημαίνονται τα βασικά κριτήρια που πρέπει να παίρνονται υπόψη στις επαγγελματικές επιλογές και συγκεκριμένα :

α) προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, κλίσεις του κάθε παιδιού,
β) επιδόσεις και θέληση,
γ) προοπτικές των επαγγελμάτων,
δ) οικογενειακά, οικονομικά και εκπαιδευτικά δεδομένα,
ε) τυχαία γεγονότα

Με δεδομένο ότι «το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν», οι γονείς έχουν σημαντικό ρόλο και ευθύνη για την προετοιμασία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των παιδιών τους. Όμως, βασική προϋπόθεση για να αποδεχτούν τα παιδιά τη διαβούλευση-συζήτηση μαζί τους για το ίδιο κρίσιμο ζήτημα είναι, να αποφευχθεί η συγκρουσιακή σχέση ή πατερναλιστική προσέγγιση και η συχνή αντίδραση των παιδιών. Και ειδικότερα να πεισθούν τα παιδιά ότι, οι γονείς έχουν μελετήσει το θέμα, ότι το κατέχουν καλά και κατά συνέπεια, η γνώμη τους είναι ιδιαίτερα αναγκαία και χρήσιμη. Από τη δική τους πλευρά, οι γονείς οφείλουν να δίνουν την εντύπωση ότι, στη συμβουλευτική διαβούλευση – συζήτηση, λένε τη γνώμη τους που είναι προϊόν σοβαρής μελέτης του όλου θέματος, αλλά η τελική απόφαση και η ευθύνη της απόφασης, ανήκει στα ίδια τα παιδιά. Οι γονείς οπλισμένοι με την επιμόρφωση της ημερίδας, το συνοδευτικό ενημερωτικό υλικό και τα αποτελέσματα του τεστ που διατίθενται για τον ίδιο σκοπό, θα είναι σε θέση να δώσουν τις κατάλληλες συμβουλές και να διαβουλευτούν με τον πρέποντα τρόπο με τα παιδιά τους για να ληφθούν οι καλύτερες δυνατόν αποφάσεις. Τελικά, προκύπτουν δύο σημαντικά θετικά οφέλη. Οι γονείς να είναι σε θέση να συζητήσουν με καλή γνώση του θέματος με τα παιδιά τους για τα μελλοντικά τους σχέδια και βήματα στη ζωή και στην εργασία και παράλληλα, να επιτευχθεί μια μεγάλη γέφυρα προσέγγισης μεταξύ των δύο μερών.

Διάρκεια, μεθοδολογία και παρεχόμενα

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι δυόμισι ή και τρεις ώρες, με μικρό ενδιάμεσο διάλλειμα. Στο πρώτο μέρος, γίνεται η επιμορφωτική εισήγηση για το όλο ζήτημα από τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Θεόδωρο Κατσανέβα ( Ph.D. London School of Economics), τ. πρόεδρο της επιστημονικής Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, συγγραφέα πολλών βιβλίων για Ε.Π. και ομιλητή σε διεθνή συνέδρια και σχετικές εκδηλώσεις στη χώρα μας. Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας γίνεται συζήτηση με τους γονείς οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση των παιδιών τους και από τις σχετικές απαντήσεις που δίνει ο καθηγητής-εισηγητής, προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για όλους.

Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχονται σχετικά κείμενα, ενημερωτικό υλικό και δωρεάν κωδικοί του κορυφαίου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού C.G.T., (αξίας 67 ευρώ εφ’ όσον λαμβάνεται ατομικά από την ιστοσελίδα της www.careergatetest.com).

Οι γονείς έχοντας ως βάση τις γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει από το σεμινάριο, τα σχετικά ενημερωτικά κείμενα και τα συμπεράσματα του τεστ, θα είναι σε θέση να συζητήσουν με τα παιδιά τους για το καλύτερο δυνατό επαγγελματικό τους μέλλον. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Ε.Π. της C.G.T., σε συνεργασία με τον φορέα που οργανώνει το σεμινάριο, είναι διαθέσιμο κατά περίπτωση για περαιτέρω επαγγελματική συμβουλευτική διαδικασία.

Για σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Ελισσαίο Αρτόπουλο ή την δεσπ. Χριστίνα Πέτρου-Δελβινιώτη στα τηλέφωνα 2105228000,2122141509, 6972442121, 6907445261

Κέντρο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού C.G.T
www.careergatetest.com
info@careergatetest.com
cgt.test@gmail.com

Share