Βερανζέρου 31, Αθήνα 10432

www.careergatetest.com 

info@careergatetest.com,cgt.test@gmail.com

Επιστημονική τεκμηρίωση του Career Gate Test K.17 ΑΕ/ΕΕ 2020

Επιστημονική τεκμηρίωση του Career Gate Test K.17 ΑΕ/ΕΕ 2020  

Εισαγωγή

Το Career Gate Test Κ.17 είναι ένα σύγχρονο σταθμισμένο, αξιόπιστο, έγκυρο και ελεγμένο επί σειρά ετών πλήρες τεστ εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι πρώτες εφαρμογές του CGT με τη χρήση υπολογιστών έγιναν από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς στις αρχές του 2000. Στη συνέχεια, το τεστ υποστηρίχθηκε από εφαρμογές χορήγησης μέσω του διαδικτύου, με συνεχείς αναθεωρήσεις, εκσυγχρονισμό, βελτιώσεις,επαναλαμβανόμενες σταθμίσεις, ελέγχους εγκυρότητας και αξιοπιστίας με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο απόλυτα έγκυρο, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού. Το τεστ περιέχει εύκολα κατανοητές ερωτήσεις και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα 20-30 λεπτών της ώρας,  χωρίς αυτό να υποβαθμίζει την αξιοπιστία και εγκυρότητά του. Η ταχύτητα χορήγησης με διασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητάς του, αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη παράμετρο που επιτεύχθηκε ύστερα από πολύχρονες εμπειρικές εφαρμογές και αναθεωρήσεις του λογισμικού του τεστ. Η έκθεση αποτελεσμάτων του CGT μπορεί να γίνει κατανοητή από χρήστες χωρίς ειδικές γνώσεις. Παράλληλα τα ιστογράμματά και οι πίνακές του, εμπεριέχουν επί πλέον  χρήσιμες πληροφορίες σε πιστοποιημένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού για τη διενέργεια κατάλληλης επαγγελματικής συμβουλευτικής. Το τεστ παράγει μια καλαίσθητες εξατομικευμένες  έκθεση για τους χρήστες με σαφήνεια συμπερασμάτων χωρίς περιττές και άσχετες πληροφορίες. Οι διάφορες εκδόσεις του έχουν μέχρι σήμερα χορηγηθεί σε περισσότερους από 130.000 χρήστες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα

Το Career Gate Test Κ.17, ΑΕ/ΕΕ 2020, το μοναδικό με ISO 9001, στηρίζεται στις πολυετείς έρευνες του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Θεόδωρου Κατσανέβα, Ph.D (London School of Economics), ΜΑ (Warwick) τ. Προέδρου της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. ( Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού)  και της επιστημονικής του ομάδας. Η ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις εξατομικευμένες εκθέσεις του, προέρχεται από απαντήσεις με τη συγκατάθεση των χρηστών σε δομημένο ερωτηματολόγιο αποκλειστικά για το δικό τους συμφέρον για τον κατάλληλο επαγγελματικό τους προσανατολισμό και ειδικότερα για την υποβοήθησή τους σε σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.  Aπο την επιστημονική ομάδα του τεστ τηρείται αυστηρά το απόρρητο των σχετικών αρχείων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των χρηστών και για ερευνητικούς σκοπούς ύστερα από τη συγκατάθεσή τους.

Περιγραφή

Το Career Gate Test K.17 ΑΕ/ΕΕ, 2020 που είναι και τελευταία αναθεωρημένη και εκσυγχρονισμένη έκδοση, είναι σύγχρονο πλήρες τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που χορηγείται μέσω του διαδικτύου. Διερευνά και καταγράφει το βαθμό συνάφειας της επαγγελματικής προσωπικότητας ενός ατόμου με ομάδες επαγγελμάτων και επιλεγμένα επαγγέλματα της πρωτότυπης ταξινόμησης Κ.17 σε δύο επίπεδα σπουδών: α) ανώτατη εκπαίδευση και β) επαγγελματικής εκπαίδευσης. Από τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στον κάθε χρήστη, επισημαίνονται ποια έχουν θετικές ή περιορισμένες προοπτικές στην αγορά εργασίας, καθώς και ο βαθμός διεξόδων τους σε άλλες ειδικότητες, σύμφωνα με πολυετείς έρευνες και σχετικές δημοσιεύσεις της επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Παράλληλα, αναλύεται η επαγγελματική προσωπικότητα του χρήστη όπως διασπείρεται στους έξι τύπους  προσωπικότητας του Holland. Επιπλέον, καταγράφονται οι βαθμοί αυτοεικόνας και αποφασιστικότητας, ενώ εμπεριέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ειλικρίνειας, που αποκλείει παραπλάνηση των τελικών συμπερασμάτων. Η τελευταία έκδοση του Career Gate Test K.17 ΑΕ/ΕΕ καταγράφει το χρόνο συμπλήρωσής του τεστ από τον κάθε χρήστη και σε περίπτωση που η ολοκλήρωση του  ξεπεράσει τα 45-60  λεπτά της ώρας, τότε διαπιστώνεται πρόβλημα δυσλεξίας. Ο χρόνος συμπλήρωσης του τεστ, σε συνδυασμό με το βαθμό ειλικρίνειας των απαντήσεων και τους δείκτες αυτοεικόνας και αποφασιστικότητας (βαθμός θέλησης) που εμπεριέχονται στο λογισμικό και την έκθεση του τεστ, παρέχουν την κλίμακα γενικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων. Η εικόνα ικανοτήτων-δεξιοτήτων του κάθε χρήστη συμπληρώνεται και από τις μαθησιακές επιδόσεις και κλίσεις του για τις οποίες υπάρχει μη υποχρεωτικό σχετικό πεδίο στο τεστ, το οποίο αν ο χρήστης δεν επιθυμεί να συμπληρώσει, συνεκτιμάται από τον σύμβουλο επαγγελματικής συμβουλευτικής. Συνολικά, η τελευταία έκδοση του  CGT Κ.17 AE/EE 2020, συνδυάζει την ταχύτητα χορήγησης με απόλυτη εγκυρότητα και αξιοπιστία των συμπερασμάτων, που εμπεριέχουν όλα τα αναγκαία δεδομένα για μια ολοκληρωμένη εικόνα επαγγελματικού προσανατολισμού με τα ακόλουθα επί μέρους τεστ:

 • Επαγγελματικά ενδιαφέροντα και βαθμό ταύτισής τους με ομάδες επαγγελμάτων και επαγγέλματα με τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, καθώς και διεξόδους τους σε άλλες επαγγελματικές ειδικότητες
 • Αυτοεικόνα και αποφασιστικότητα ( βαθμός θέλησης)
 • Επαγγελματική προσωπικότητα
 • Γενικές ικανότητες

Το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο του τεστ περιέχει απλές και κατανοητές ερωτήσεις ενδιαφερόντων για άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών,  όπως λ.χ. «θα σε ενδιέφερε να μάθεις πώς λειτουργεί μια ηλεκτρική μηχανή;», «θα σου άρεσε να διδάσκεις σε παιδιά;», «θα σου άρεσε να φωτογραφίσεις ένα τοπίο;» κλπ. Περιλαμβάνει επίσης, ερωτήσεις καταστάσεων αυτογνωσίας του τύπου «επιμένω στην άποψή μου», ή «δεν ενοχλούμαι εύκολα», όπου ο χρήστης καλείται να απαντήσει αν του ταιριάζουν ή όχι κατά περίπτωση. Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο και ύστερα από αυτόματη επεξεργασία, το λογισμικό του τεστ εκδίδει μέσω του διαδικτύου μια προσωπική έκθεση για κάθε χρήστη ξεχωριστά με τη μορφή καλαίσθητου μικρού βιβλίου, που περιέχει έγχρωμα ιστογράμματα, πίνακες και συνοδευτικά σύντομα κείμενα, με σαφήνεια και πληρότητα συμπερασμάτων.  Η τελευταία αναθεωρημένη έκδοση Career Gate Test Κ.17, ΑΕ/ΕΕ, 2020, παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης λογοτύπων και επιπλέον κειμένων από συνεργαζόμενους πάροχους του τεστ ή από την κεντρική επιστημονική ομάδα κατά περίπτωση.

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

Η αξιοπιστία του τεστ έχει υπολογιστεί με βάση τη μέθοδο των επαναληπτικών μετρήσεων (test-retest). Η διασπορά της επαγγελματικής προσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland, καθώς επίσης και στις 17 επαγγελματικές κατηγορίες της ταξινόμησης Κ.17, εξετάστηκε σε ένα δείγμα 150 μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 15-18 ετών και 50 ατόμων ηλικίας  18-40 ετών με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Ο συντελεστής αξιοπιστίας επαναληπτικής μέτρησης για τη διασπορά της προσωπικότητας  στους έξι τύπους του Holland βρέθηκε να είναι .91

 • Ο συντελεστής αξιοπιστίας επαναληπτικής μέτρησης για τη διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων με βάση την ταξινόμηση Κ.17 βρέθηκε να είναι .92

Η εγκυρότητα του τεστ, ελέγχθηκε μέσω συστηματικών παρατηρήσεων χορήγησης του τεστ σε 235 χρήστες νεαρής κυρίως αλλά και μέσης ηλικίας με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτό επαληθεύτηκε και από την πολυετή μαζική χορήγηση του τεστ σε περισσότερα από 130.000 άτομα,με πολλές θετικότατες αναφορές, ενώ ουδέποτε διαγνώσθηκε σοβαρή διάσταση προς το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Το τεστ έγινε δεκτό από ευρύ κοινό εξαιτίας της ισχυρής εγκυρότητας, αξιοπιστίας, της ταχύτητα χορήγησής του και φιλικότητας προς τον χρήστη, καθώς και της σαφήνειας των συμπερασμάτων που περιέχονται στην προσωπικής έκθεσης. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του τεστ, έχουν εμπεδωθεί από την ύπαρξη του ελέγχου ειλικρίνειας των απαντήσεων του χρήστη, με την ύπαρξη παγίδων ή επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων με διαφορετική διατύπωση. Αν ο βαθμός του ελέγχου ειλικρίνειας είναι κάτω από 75% τότε δεν θα μπορεί να εξαχθεί η προσωπική του έκθεση.

Στάθμιση

Η στάθμιση της διασποράς των παραγόντων προσωπικοτητας, των ενδιαφερόντων, των προτιμήσεων, των κλίσεων και των δύο φύλων στους έξι τύπους προσωπικότητας του John Holland και στις 17 επαγγελματικές κατηγορίες της «ταξινόμησης Κ.17», παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. Η εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων, έγινε μέσα από επιστημονική διαδικασία στατιστικής στάθμισης δείγματος 10.500 νεαρών ατόμων στην Ελλάδα και στην Κύπρο στην πλειοψηφία τους ηλικίας 15-18 ετών και σε δείγμα 250 ατόμων ηλικίας 18-35 ετών. Τα αποτελέσματα της στάθμισης είναι τα ακόλουθα :

Διασπορά προσωπικότητας κατά φύλο στους έξι τύπους του Holland στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ποσοστά %

  Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Πρακτικός 34 47 21
Ερευνητικός 41 44 38
Καλλιτεχνικός 45 38 53
Κοινωνικός 44 38 51
Επιχειρηματικός 41 41 42
Συμβατικός 38 41 33

Διασπορά ενδιαφερόντων Κ.17 κατά φύλο στις 17 επαγγελματικές κατηγορίες της ταξινόμησης Κ.17 στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ποσοστά %

  Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία 27 30 24
Κατασκευές, Μηχανολογία, Σιδηρουργία 34 48 19
Χημεία, Ενέργεια, Φάρμακα, Τρόφιμα, Ποτά 34 37 30
Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες 35 53 17
Οικονομία, Διοίκηση, Τράπεζες, Ασφάλειες 34 30 38
Δημόσιες σχέσεις, εμπόριο 31 28 34
Νομικά 37 31 43
Μεταφορές, Ναυτιλία 34 38 30
Τουρισμός 37 30 43
Αθλητισμός, Φύλαξη 38 42 34
Ενημέρωση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 45 39 51
Καλές, Εφαρμοσμένες Τέχνες 45 38 53
Υγεία, Πρόνοια 46 40 53
Εκπαίδευση, Θεωρητικές επιστήμες 43 40 45
Φυσικομαθηματικές επιστήμες 41 47 36
Στρατιωτικά, Αστυνομικά 39 42 36
Εκκλησιαστικά 17 26 5

Μαθηματικό μοντέλο και αλγόριθμος

Εκτός των πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων της θεωρίας, των εφαρμογών και των συναφών παραμέτρων και δεδομένων του τεστ σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το μοντέλο επαγγελματικής συμβουλευτικής του επιλεγόμενου «χρυσού κανόνα επιλογής σταδιοδρομίας» που συνδέεται με το CGT, έχει υποστηριχθεί από  διδακτορική διατριβή που διενεργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς από την Δρ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου υπό την επίβλεψη του Θ. Κατσανέβα με τίτλο «Οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας επιλογές σταδιοδρομίας». Για τη διατριβή χρησιμοποιήθηκαν μαθηματικά και στατιστικά μοντέλα με εφαρμογές τους σε εμπειρική έρευνα. Το μοντέλο της διατριβής επικεντρώθηκε σε πέντε παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές σταδιοδρομίας ( και μαζί με το φύλο και την ηλικία, εντάχθηκαν σε γραμμικό μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης για τη σχετική ευχέρεια ή δυσχέρεια εύρεσης εργασίας. Το μαθηματικό αυτό μοντέλο με το οποίο μπορεί να βρεθεί η ευχέρεια ή δυσχέρεια εύρεσης εργασίας για άτομα που αναζητούν απασχόληση, έχει την ακόλουθη  μορφή :

 • : ευχέρεια ή δυσχέρεια εύρεσης εργασίας : y = βο + β1 QW + β2 P + β3 F + β4 O + β5S + β6Α + ε.
 • y     = Βαθμός ευχέρειας ή δυσχέρειας επαγγελματικών επιλογών
 • QW= Επιδόσεις και θέληση
 • P     = Επαγγελματικές προοπτικές
 • F     = Οικογενειακά δεδομένα
 • Ο    = Οικονομικά δεδομένα
 • S    =  Φύλο
 • Α   =  Ηλικία
 • ε     = τυχαίοι παράγοντες

Το λογισμικό και οι αλγόριθμοι του τεστ έχουν επεξεργαστεί πληροφορικοί επιστήμονες- συνεργάτες της επιστημονικής ομάδας, υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος καθηγητή. Δείγμα μέρους του αλγόριθμου του τεστ έχει ως εξής :

Η ταξινόμηση επαγγελμάτων Κ.17

Οι ομαδοποιήσεις-ταξινομήσεις των επαγγελμάτων είναι οι βάσεις, όπου στηρίζονται τα διάφορα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Για το CGT χρησιμοποιείται η πρωτότυπη «ταξινόμηση Κ.17», στην οποία στηρίζεται ο αλγόριθμος συσχέτισης της επαγγελματικής προσωπικότητας του κάθε χρήστη με τις ομάδες επαγγελμάτων και επιλεγμένα  επαγγέλματα σε δύο επίπεδα εκπαίδευσης: α)  ανώτατη ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση (Α.Ε.) και β) μέση ή επαγγελματική εκπαίδευση (Ε.Ε.). Η κατανομή  των απαντήσεων του χρήστη στο ερωτηματολόγιο που σχετίζονται κατά περίπτωση με τις επιμέρους ομάδες επαγγελμάτων της ταξινόμησης Κ.17 και στα επιμέρους επαγγέλματα, καθώς και σε σχέση με τους παράγοντες επαγγελματικής προσωπικότητας του Holland, όπως και αυτές σε σχέση με την αυτοεικόνα και αποφασιστικότητα, συνιστούν βασικό πρωτότυπο προϊόν της πνευματικής ιδιοκτησίας του τεστ. Οι 17 ομάδες επαγγελμάτων της ταξινόμησης Κ.17 έχουν ως εξής :

Οι 17 Επαγγελματικές κατηγορίες και οι υποκατηγορίες τους Ταξινόμηση Κ.17
  1. Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Μεταλλεία, Γεωλογία, Δάση
2. Κατασκευές, Μηχανολογία, Σιδηρουργία, Ξυλουργία, Υαλουργία, Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Υπόδηση 3. Χημεία, Ενέργεια, Φάρμακα, Τρόφιμα, Ποτά
4. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες      4.1 Λογισμικό (Software)      4.2 Υλισμικό (Hardware) 5. Οικονομία, Τράπεζες Διοίκηση  6. Εμπόριο, Δημόσιες σχέσεις 7. Νομικά επαγγέλματα  8. Μεταφορές, Ναυτιλία  9.Τουρισμός 10. Αθλητισμός 11. Ενημέρωση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 12. Καλές, Εφαρμοσμένες και Γραφικές Τέχνες 13. Υγεία, Πρόνοια      13.1 Υγεία      13.2 Πρόνοια 14. Εκπαίδευση, Θεωρητικές Επιστήμες       14.1 Παιδαγωγικά, Φιλολογία, Ξένες Γλώσσες       14.2 Ιστορία, Αρχαιολογία, Εθνογραφία, Γεωγραφία       14.3 Κοινωνιολογία, Διεθνολογία, Πολιτικές Επιστήμες 15.Φυσικομαθηματικές Επιστήμες 16. Στρατιωτικά και Αστυνομικά Επαγγέλματα 17.  Εκκλησιαστικά Επαγγέλματα – Λειτουργήματα      

Το ισοζύγιο της ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων

            Με την ειδική τεχνογνωσία και τις έρευνες του επιλεγόμενου «ισοζυγίου της ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων» που έχει αναπτυχθεί από την επιστημονική ομάδα του CGT στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η οποία έχει παρουσιαστεί διεξοδικά σε πολλές διάφορες δημοσιεύσεις,επισημαίνονται επίσης οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, καθώς και οι διέξοδοί τους σε άλλες ειδικότητες. Οι διαπιστώσεις που γίνονται για τις επαγγελματικές προοπτικές προέρχονται από τα πορίσματα επιστημονικής μεθοδολογίας και πολυετών εμπειρικών ερευνών της επιστημονικής ομάδας και αφορά προβλέψεις με χρονικό ορίζοντα τα επόμενα 15-20 χρόνια. Η προβλέψεις που έχουν γίνει πριν από 20 περίπου χρόνια έχουν επιβεβαιωθεί με τελευταία συγκριτική μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. τον Ιανουάριο του 2020 και αναφέρεται στη βιβλιογραφία πιο κάτω. Με την έρευνα του «ισοζυγίου της ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων», παρακολουθούνται 700 περίπου επαγγέλματα που ταξινομούνται στις 17 ομάδες της ταξινόμησης Κ. 17. Οι προβλέψεις για τις προοπτικές των επαγγελμάτων παρουσιάζονται ως εξής :

 • Επαγγέλματα με πολύ θετικές προοπτικές ……….  ***
 • Επαγγέλματα  με  θετικές  προοπτικές ……………..**
 • Επαγγέλματα  με  περιορισμένες  προοπτικές …….*

Στους πίνακες, υπάρχει επίσης μια δεύτερη στήλη που αφορά το βαθμό επαγγελματικών διεξόδων που έχουν οι απόφοιτοι συγκεκριμένων σχολών και επαγγελματίες επιμέρους κλάδων κατά την ακόλουθη κλίμακα :

 • Σπουδές και επαγγέλματα με ευρύτερες επαγγελματικές διεξόδους……ΔΔΔ
 • Σπουδές και επαγγέλματα με μέτριες επαγγελματικές διεξόδους……….ΔΔ
 • Σπουδές και επαγγέλματα με περιορισμένες επαγγελματικές διεξόδους ..Δ

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ενδεικτικά εδώ αναφέρονται ορισμένες από τις πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις του δημιουργού του τεστ και της επιστημονικής του ομάδας.

Κατσανέβας, Θ ( Ιούνιος 2020) Οι τελευταίες προβλέψεις για τις προοπτικές των επαγγελμάτων. www.careergatetest.com , www.freepen.gr, www.protothema.gr

Κατσανέβας, Θ.( Ιαν.2020). Η επιβεβαίωση των προβλέψεων για τις προοπτικές των επαγγελμάτων πριν από δύο δεκαετίες και η σημασία τους για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Επιστημονικό Συνέδριο ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Λέλες Αθ.( 2020). Τμήματα σχολών ΑΕΙ ανά πεδίο και σύνδεσή τους με ενδεικτικά επαγγέλματα. www.careergatetest.ψομ

Κασσωτάκης, Μ.(2020). Δεξιότητες Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σεμινάριο CGT με Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ομάδα εργασίας CGT(2019). Δυσλεξία, το τεστ CGT και οι επαγγελματικές προοπτικές δυσλεκτικών ατόμων www.careergatetest.ψομ

Κατσανέβας, Θ. (2019). Ο κόσμος του μέλλοντος και οι ανατρεπτικές επιπτώσεις στην απασχόληση. www.careergatetest.gr

Τσιαπαρίκου Ιωάννα ( 2019). Στάθμιση, έρευνα αξιοπιστίας και μαθηματικά μοντέλα για το CGT και τον χρυσό κανόνα επιλογών σταδιοδρομίας

Κατσανέβας, Θ. ( 2018).Η Συμπλήρωση του μηχανογραφικού για σωστές επιλογές σπουδών και σταδιοδρομίας. www.careergatetest.gr

Κατσανέβας, Θ.( 2018). Σχεσεις γονέων και εφήβων και ο ρόλος των γονέων για τις επιλογές στάδιοδρομίας των παιδιών τους. www.careergatetest.com

Katsanevas, Th ( 2028). University  teaching and career. University of  Balamad. Lebanon

Κατσανέβας,Θ. (2017) Απασχολησιμότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. www.careergatetest.gr

Επιστημονική ομάδα (2016-Κατσανέβας,Θ.,Πετρίδου Ελπίδα,Καβρουλάκη Τάνια) Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αττική. Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Περιφέρεια Αττικής

Τσιαπαρίκου Ιωάννα ( 2016). Οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας. Επιστημονικό συνέδριο ΕΛΕΣΥΠ

Katsanevas, Th. ( 2016). Labour market prospects in Greece. ICABE.International Conference for Applied Business and Economics

 

Τσιαπαρίκου, Ιωάννα( 2015) Θεωρίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ταουσάνης Χρήστος ( 2015). Η συμβολή της αρχαίας φιλοσοφίας στη σύγχρονη προσεγγίσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολιμού.( Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπο την επίβλεψη του Θ.Κ.)

Κατσανεβας, Θ. (2015). Καινοτομία, απασχολησιμότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός .Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Κόττιος Κωνσταντίνος( 2015). Οι φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην επαγγελματική συμβουλευτική και η διαχείριση σταδιοδρομίας ( Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπο την επίβλεψη του Θ.Κ.)

Κατσανέβας, Θ. Τσιαπαρίκου Ι. (2014). Εφαρμοσμένη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Εκδόσεις Πατάκη

Τσουκαλάς-Φουκάς  Ηλίας ( 2014).Προσλήψεις με νέες τεχνολογίες – εύρεση εργασίας μέσω του διαδικτύου ( Διπλωματική εργασία για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα υπό την επίβλεψη του Θ.Κ. στο Π.Π.)

Τσιαπαρίκου Ιωάννα.( 2014).Οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές επαγγελμάτων και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας ( διδακτορική διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπό την επίβλεψη του Θ.Κ.) )

Αγραφιώτη Νίκη- Ζωή ( 2013). Πηγές και μέθοδοι εύρεσης εργασίας,Πανεπιστήμιο Πειραιώς ( Διπλωματική εργασία για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα υπό την επίβλεψη του Θ.Κ. στο Π.Π.)

Katsanevas, Th. (2013). An original   modern computerized test for career choices for economists. University of Piraeus

Κατσανέβας,Θ., Τσιαπαρίκου Ιωάννα ( 2012). Ο χρυσός κανόνας για τις Επιλογές Σταδιοδρομίας. Ένας Σύγχρονος Οδηγός Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Katsanevas, Th. ( 2012). An evaluation of intermnational labour market prospects. NHSA Conference. University of Toronto

Φακιολάς Νίκος ( 2012) Ψυχωκοινωνικές επιπιτώσεις της ανεργίας. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Katsanevas, Th., Tsiaparikoy Ioanna ( Sept 2011), The golden rule for career choices : A contemporary approach to career councelling The University of  Padova Conference in Career Counseling

Χατζησταμέτης Κωνσταντίνος_Βίκτωρ ( 2011). Ψυχομετρικά εργαλεία και το CGT. ΑΣΠΑΙΤΕ και Πανελλήνιος Σύλλογος Λειτουργών Συμβουλευτικής και προσανατολισμού

Katsanevas, Th,Theodorou, K.( 2010). A Model of labour market Forecasts.University of Piraeus

Κατσανέβας, Θ.Τσιαπαρίκου Ι.( 2010). Οι βραχθπρόθεσμεςς και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τις προοπτικές της αγοράς εργασίας και των επαγγελμάτων ως εργαλείο της σύγχρονης επαγγελματικής συμβουλευτικής. Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.Πανεπιστήμιο Πειραιώς ( 11-12 Δεκ. 2010)

Κάδρα Μάγδα ( 2010).Η Διαχείριση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο και ο ρόλος της στην επαγγελματική επιτυχία. Συσχέτιση της θεωρίας του D. Goleman με τον J.Holland. ( Διπλωματική εργασία για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα υπό την επίβλεψη του Θ.Κ. στο πανεπιστήμιο Αθηνών))

Κατσανέβας, Θ. (2009). Ο χρυσός κανόνας για επιλογές σταδιοδρομίας: Σύγχρονος επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη.

Livanos Ilias ( 2009). Medium-term forecast of occupational skill needs in Europe (with Rob Wilson). Cedefop

Κατσανέβας,Θ. ( 2009). Η οικονομία και η απασχόληση στις 13 ελληνικές περιφέρειες. Εκδόσεις Σταμούλη

Katsanevas, Th. ( 2009). A contemporary approach to career counseling and the Career Gate Test. Zayed University Conference in Career Councelling. United Arab Emirates

Φακιολάς, Νίκος ( 2009). Το ισοζύγιο επαγγελμάτων και η ταξινόμηση Κ.17. ΕΚΕΠ. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολιμού

Katsanevas, Th ( 2008).The Computerized Career Gate Test K.17. Ιn G.A. Tsichritzis New Directions in Intelligence Multimedia SCI 142 pp 427-438 Springer-Verlag Berlin Haidelberg

Κατσανέβας, Θ. ( 2008). Οι διεθνείς εξελίξεις στη συμβουλευτική. Επιθεώρηση Εργασιακών σχέσεων

Katsanevas, Th. (2008). Automated tests of career guidance internationally and the Career Gate Test K.17. Counselling Arabia Conference 2008, Zayed University, United Arab Emirates, Dubai 25-27/3/2008.

Καβρουλάκη, Τάνια. (2008). Η χρήση της πληροφορικής στα τεστ συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού διεθνώς. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα:«Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Επαγγελματική Συμβουλευτική» (1-2/12/2007). Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ. 82-83, σσ.118-141

Κατσανέβας, Θ.( 2008). Οι προβλέψεις των προοπτικών της διεθνούς αγοράς εργασίας και των επαγγελμάτων. Επιθεω΄ρηση Εργασιακών Σχέσεων

Λιβανός Ηλίας, Καβρουλάκη, Τάνια., (2008). Career Gate Test K.17 Plus. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα:«Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Επαγγελματική Συμβουλευτική» (1-2/12/2007). Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ. 82-83, σσ.263-266

Κατσανέβας, Θ. (2008). Οι διεθνείς εξελίξεις στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 152, 54-66.

Σάλτας, Κ., Πετεβής,Χ. Τ., Βίνιου, Ε. (2008) Έρευνα μέτρησης της αξιοπιστίας με τη μέθοδο του test-retest και της εγκυρότητας με προσομοιώσεις με εγνωσμένες περιπτώσεις του Career Gate Test Κ.17.

Livanos Ilias; ( 2008).Exploring the Changing patterns of skills in Greece: An analysis of the Greek labour market in the context of the international debate about the role of skills ( Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Warwick και με ξωτερική επίβλεψη του Θ.Κ.)

Κατσανέβας, Θ., Οικονομάκου Σοφία.(2007 ). Η επιχειρηματικότητα των γυναικών. Πρωτογενής έρευνα στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΙΙΙ Β Archimed Interreg για το συναφές θέμα. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Βίνιου, Ε., Κεφαλά, Γεωργία, Καβρουλάκη Τάνια. (2007). Έρευνα μέτρησης της αξιοπιστίας με τη μέθοδο του test-retest και της εγκυρότητας με προσομοιώσεις με εγνωσμένες περιπτώσεις του Career Gate Test Κ.17.

Κατσανέβας, Θ. ( 2007, 2001,1999). Οικονομική της εργασίας και εργασιακές σχέσεις. Εκδόσεις Σταμούλη

Κατσανέβας, Θ. (2007). Οι προβλέψεις των επαγγελματικών προοπτικών, η ταξινόμηση επαγγελμάτων και το Career Gate Test Κ.17. Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού που οργάνωσε το ΕΚΕΠ και ΕΛΕΣΥΠ με θέμα «Ο θεσμός συμβουλευτική-προσανατολισμός και ο ρόλος του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας». Αθήνα 2-3/12/2006. σσ. 173-195.

Φακιολάς, Ν., Ταφίλη Δήμητρα ( 2007). Περιγράμματα επαγγελμάτων με βάση την ταξινόμηση Κ.17

Κατσανέβας Θ. ( 2007,2004 και 2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος. Εκδόσεις Πατάκη

Φονιάς, Αθ., Δούκας, Απ., Τζωρτζάκη, Μαρία. Θεοδώρου, Αικ. (2006). Μελέτη για την αξιοπιστία του λογάριθμου κατανομής των ερωτήσεων στις κατηγορίες Holland και τις κατηγορίες του C.G.T.

Katsanevas, Theodore,Livanos Ilias. ( 2006) Unemployment in Greece : Causes and main trends.University of Piraeus

Κατσανέβας, Θ. (2006). Οι προβλέψεις των επαγγελματικών προοπτικών, η ταξινόμηση επαγγελμάτων και το Career Gate Test K.17, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ, ΕΛΕΣΥΠ), Αθήνα 2-3/12/2006.

Σαραντοπούλου Βασιλική ( 2005). Ψυχομετρικά εργαλεία.( Διπλωματική εργασία για μεταπτυχιακό δίπλωμα στη συμβουλευτική επαγγελματικό προσαντολισμό στο Παμεπιστ΄μιο Αθηνών υπό την επίβλεψη Θ.Κ. στο πανεπιστήμιο Αθηνών)

Κατσανέβας,Θ. ( 2006). Προβλέψεις προοπτικών της αγοράς εργασίας, η ομαδοποίηση –ταξινόμηση επαγγελμάτων και αυτοματοποιημένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο θεχμός της Συμβολευτικής και ο ρόλος της στην οκονομική ανάπρτυξγ.  2-3/12/2006

Φακιολάς, Ν. ( 2005)  Οι προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και συμβουλευτικής των Α.Μ.Ε.Α. σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και προσανατολισμού. ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Katsanevas,Th. ( 2005). Labour market peospects in Greece. The balance of supply and demand of professions : The concept, the methodology and the sources of an original ten years project. University of Piraeus

Κατσανέβας, Θ. Λιβανός Η. ( 2005). Η πορεία και τα αίτια της ανεργίας στην Ελλάδα. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων

Κατσανέβας Θ.( 2004). Το Ισοζύγιο της Ζήτησης και προσφοράς Επαγγελμάτων και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, στο βιβλίο με επιμέλεια Κασσωτάκη, Μ ( 2004) Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός. Εκδόσεις Τυπωθείτω

Livanos Ilias ( 2004) The Balance of Demand and Supply of Professions:  a methodology for occupational forecasts in  Greece. University of Piraeus

Κατσανέβας, Θ. (2003). Labour market prospects in Greece: the balance of supply and demand of professions; the concept, the methodology and the sources of an original ten years project. University of Piraeus

Λιβανός, Η., Χατζημίτσου Μαρίζα  (2003). Οι εισροές και εκροές των φοιτητών ΑΕΙ κατά την περίοδο 1990-2000. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.

Κατσανέβας, Θ. (2003). Οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας και η έρευνα του ισοζυγίου ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 64-65, Αθήνα, ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Κατσανέβας, Θ. (2003). Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και η πρωτότυπη έννοια της ζήτησης και της προσφοράς επαγγελμάτων. Τόμος προς τιμήν του καθηγητή Στυλιανού Σαραντίδη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Κατσανέβας, Θ.( 2003 και 2001). Η ζήτηση επαγγελμάτων κατά περιφέρειες και επαγγελματικός προσανατολισμός. Έρευνα: ΟΑΕΔ και Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κατσανέβας, Θ. (2002). Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Η πρωτότυπη έννοια του ισοζυγίου ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων, η μεθοδολογία και η εφαρμογή του στην πράξη. Επιστημονική επετηρίδα, τόμος για την ομότιμη καθηγήτρια Λίτσα Νικολάου-Σμοκοβίτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Φακιολάς Νίκος ( 2001). Ο ρόλος του ΕΚΕΠ ως Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης και Επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού προσανατολισμού. Εξελίξεις στην Συμβουλευτικής και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αυγή του 21ου Αιώνα

Κατσανέβας,Θ. ( 2001) Προοπτικές της αγοράς εργα΄σιας και επιλογή επαγγέλματος. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού προσανατολισμού. Εξελίξεις στην Συμβουλευτικής και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αυγή του 21ου Αιώνα

Τζεκίνης Χρήστος ( 2001). Επαγγελματική ανάπτυξη και αγορές εργασίας. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων

Katsanevas, Th ( 2001). A report on IC and e-Work in Greece. eEurope-An information Society for All.European Parliament Research Initiative. Helsinski

Ομάδα εργασίας ( 2001-Κατσανέβας,Θ., Βάγγερ Κατερίνα,Μπελαφέμινε Φραντζέσκα) : Σπουδές και Απασχόληση. Υπουργείο Παιδείας και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Katsanevas,Th. ( 2001). Labour market perpectives and occupational choice. International Conference of E.K.E.P.)

Τζεκίνης Χρήστος ( 2001). Η επαγγελματική ανάπτυξη υπό το φως των σύγχρονων αλλαγών στην αγορά εργασίας. Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Εξελίξεις στην Συμβουλευτικής και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αυγή του 21ου Αιώνα

Κατσανέβας, Θ. (2000). Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 17, Αθήνα.

Κατσανέβας, Θ. (2000). Έρευνα για τις προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας και τον προσδιορισμό της ζήτησης ειδικοτήτων στις 13 περιφέρειες της χώρας. Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ΟΑΕΔ.

Φακιολάς Νίκος ( 1999). Οδηγός επαγγελμάτων.

Κατσανέβας.( 1999). Οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας.Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατσανέβας, Θ. (1998). Επαγγέλματα του μέλλοντος. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση

Κατσανέβας, Θ. (1997). Προοπτικές της αγοράς εργασίας και ανάγκες σε νέες ειδικότητες στην Αττική  για την επόμενη πενταετία 1998-2002. Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ΟΑΕΔ.

Κατσανέβας, Θ.( 1992). Έρευνα για τις προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες σε νέες ειδικότητες για την Αττική στην επόμενη πενταετία. Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ΟΑΕΔ

Ειδικές επισημάνσεις

Το CGT χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βασικά δεδομένα που αναδεικνύουν την επιστημονική βαρύτητα και τις πρακτικές εφαρμογές του :

 • Είναι το  μοναδικό τεστ που διαθέτει πιστοποίησης ISO 9001
 • Έχει χορηγηθεί με επιτυχία σε περισσότερους 130.000 χρήστες σε Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Είναι σύντομο,εύχρηστο, και απόλυτα φιλικό στον χρήστη,
 • Σύγχρονο, σταθμισμένο, καινοτόμο και απόλυτα έγκυρο και αξιόπιστο
 • Η έκθεση του τεστ περιέχει εύληπτα και καλογραμμένα κείμενα,πίνακες και ιστογράμματα με σαφή και κατανοητά συμπεράσματα χωρίς περιττές αναφορές
 • Τα συμπεράσματα παρέχουν σύνδεση της επαγγελματική προσωπικότητα του χρήστη με ομάδες επαγγελμάτων της πρωτότυπης ταξινόμησης Κ.17 και ενδεικτικά επαγγέλματα, με αναφορά στις προοπτικές τους στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
 • Το τεστ είναι προϊόν επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του London School of Economics, του University of Warwick και της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π ( Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού)
 • Η επιστημονική ομάδα του τεστ πλαισιώνεται από κορυφαίους καθηγητές Πανεπιστημίου και ερευνητές της επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Υποστηρίζεται από πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή των δημιουργών του σε επιστημονικά συνέδρια, καθώς και από διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Υπάρχει πρόβλεψη για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων
 • Η τελευταία αναθεωρημένη και εκσυγχρονισμένη έκδοση Career Gate Test Κ.17, ΑΕ/ΕΕ, 2020, παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης λογοτύπων και επιπλέον κειμένων από συνεργαζόμενους πάροχους του τεστ ή από την κεντρική επιστημονική ομάδα κατά περίπτωση.
 • Η τελευταία έκδοση του τεστ παρέχει αποτελέσματα :  α) για επαγγελματικά ενδιαφέροντα,β) αυτοεικόνα και αποφασιστικότητα (βαθμός θέλησης), γ) επαγγελματική προσωπικότητα,δ) γενικές ικανότητες, ε) έλεγχο αξιοπιστίας

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Ελένη Σφυρόερα 212214509 , info@careergatetest.com