Εδώ επιλέγεις την έκδοση του τεστ που σε ενδιαφέρει να κάνεις

  1. Career Gate Test K.17/AEEE Plus (Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για  ανώτερη-ανώτατη και επαγγελματική εκπαίδευση, με επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους)
  2. Career Gate Test K.17/AEEE (Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για  ανώτερη-ανώτατη και επαγγελματική εκπαίδευση)
  3. Career Gate Test K.17/AE (Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για ανώτερη-ανώτατη εκπαίδευση)