Δέκα λόγοι για να κάνετε το Career Gate Test

  1. Έγκυρη πανεπιστημιακή ομάδα με περισσότερα από άνω από 30 χρόνια έρευνας και πρακτικών εφαρμογών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης
  2. Συνδυασμός διεθνώς αναγνωρισμένων θεωριών, με σύγχρονες πρωτότυπες και δοκιμασμένες θεωρήσεις που στηρίζονται σε οικονομικά, ψυχομετρικά και εκπαιδευτικά δεδομένα
  3. Ελεγμένο για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του, με αποτελέσματα που χαρτογραφούν με ακρίβεια την προσωπικότητα και τις επαγγελματικές κλίσεις, με σαφήνεια, περιεκτικότητα, επιστημονική πληρότητα και σοβαρότητα.
  4. Ερωτηματολόγιο με ισορροπημένο αριθμό ερωτήσεων, που δεν είναι ούτε μεγάλος για να γίνεται κουραστικό το τεστ, αλλά ούτε και μικρός για να είναι αμφίβολη η αξιοπιστία του
  5. Ενσωμάτωση ειδικού λογισμικού ελέγχου της ειλικρίνειας και συνέπειας των απαντήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του
  6. Εύκολο και φιλικό, με δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων που περιέχουν κατανοητά ιστογράμματα και πίνακες.
  7. Εμφάνιση ξεχωριστά των επαγγελμάτων που συνδέονται με ανώτερες σπουδές και των επαγγελμάτων που συνδέονται με μέσες επαγγελματικές σπουδές
  8. Παράθεση επαγγελματικών προοπτικών στη διεθνή αγορά εργασίας και δυνατότητα προσαρμογών κατά περίπτωση
  9. Ειδικές εκδόσεις του τεστ έχουν υιοθετηθεί από κυβερνήσεις κρατών, ύστερα από διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς, από Υπουργεία και Δήμους
  10. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του τεστ, γι’ αυτό και εγγυόμαστε την επιστροφή των χρημάτων σας, αν δεν ικανοποιηθείτε από τα αποτελέσματα