Στα πλαίσια του σεμιναρίου επιμόρφωσης σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού που διενεργήθηκε στις 8 Ιουνίου 2011 στην ΑΣΠΑΙΤΕ με συνεργασία της ΠΑ.ΣΥ.ΛΕ.ΣΥ.Π. και της επιστημονικής ομάδας της Career Gate Test, χορηγήθηκαν κωδικοί του τεστ από σε 60 επαγγελματίες συμβούλους-μέλη της ΠΑ.ΣΥ.ΛΕ.ΣΥ.Π. Οι σύμβουλοι απάντησαν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο που κατήρτισε ο Πρόεδρος του συλλόγου σύμβουλος-ερευνητής κ. Βίκτωρ Χατσησταμάτης από το οποίο προέκυψαν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:

Το 52% των συμμετεχόντων συμβούλων στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο απάντησε ότι το Career Gate Test είναι πολύ καλύτερο από άλλα γνωστά τεστ, το 35% ότι είναι παρόμοιο και το 4% υποδεέστερο. Το 92% ανέφερε ότι θα το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον, το 98% ότι οι οδηγίες συμπλήρωσής του είναι άριστες έως καλές, το 96% ότι το τεστ συνδέεται επιτυχώς με επαγγελματικές επιλογές, το 96% ότι ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι ικανοποιητικός, και το 72% ότι η έκθεσή του είναι εξαιρετικά έως αρκετά πλήρης.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμβούλων στην ίδια έρευνα, το C.G.T. είναι εύχρηστο, έγκυρο, αξιόπιστο, σύγχρονο, ευχάριστο, διαθέτει έλεγχο ειλικρίνειας, χορηγείται εύκολα και άμεσα και η έκθεσή του είναι εμπεριστατωμένη και σαφής. Τέλος, από τις απαντήσεις των συμβούλων προέκυψε ότι θεωρούν πως εκτός από το τεστ, αναγκαία είναι και η διαπροσωπική συμβουλευτική. Αναλυτικά, το πόρισμα της έρευνας όπως παρουσιάστηκε από τον κ. Χατζησταμάτη σε pawer point παρατίθεται σε ομότιτλο κείμενο εδώ.