ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΛΕΣ ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Μεγάλες αλλαγές επίκεινται το επόμενο ακαδημαικό έτος σε όλες εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αναμόρφωσης όλων των προγραμμάτων σπουδών με ταυτόχρονη εισαγωγή νέων θεματικών στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ενισχύονται μαθήματα όπως η Πληροφορική , Ξένες Γλώσσες ,Φυσική Αγωγή ,Κλασσικά Γράμματα και ταυτόχρονα μεγάλο πλήθος ερευνητικών εργασιών.

Αλλαγή στο τρόπο προαγωγής των μαθητών στην επόμενη τάξη με ταυτόχρονη επαναφορά τόσο της τράπεζας θεμάτων όσο και της διαγωγής τους.

Το εκπαιδευτικό έργο ,πλέον, θα ενισχύεται μέσω της συστηματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών καθώς και με την αξιολόγηση κάθε σχολικής μονάδας.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο εισάγεται πιλοτικά το μάθημα των Αγγλικών μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε Πληροφορική και Φυσική Αγωγή μέσω αυτών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Στο δημοτικό θα υπάρξει αύξηση ωρών για το μάθημα των Αγγλικών στις μικρότερες τάξεις και πιλοτική εφαρμογή νέων προγραμμάτων που θα καθοριστούν στο άμεσο μέλλον.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στο Γυμνάσιο τα εξεταζόμενα μαθήματα αυξάνονται από 4 σε 7 ,με την προσθήκη των Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία δηλαδή την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και τα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα και Μετάφραση (συνεξέταση) ,της Βιολογίας και των Αγγλικών .

Επιπλέον, ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό το μάθημα της Πληροφορικής σε συνδυασμό με την πιλοτική εφαρμογή νέων θεματικών προγραμμάτων .

Αναγκαία συνθήκη, ώστε να προαχθεί ένας μαθητής από τη μία τάξη στην επόμενη ή να απολυθεί από το Γυμνάσιο είναι να έχει βαθμό 10 σε κάθε μάθημα ή 13 μέσο όρο με την μοναδική προυπόθεση ότι θα έχει μέχρι 4 μαθήματα κάτω από τη βάση.

Τέλος, οι  επαναληπτικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο το Σεπτέμβριο , στις οποίες θα είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία του εξεταζόμενου με στόχο την αποτελεσματική αξιολόγηση από τους καθηγητές του

ΛΥΚΕΙΟ

Στο Λύκειο επανέρχεται η Τράπεζα Θεμάτων με πρώτη εφαρμογή από το σχολικό έτος 2020-21 για την Α Λυκείου.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των εκπαιδευτικών από τους οποίους θα τους ζητηθεί να υποβάλλουν θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας ,ενώ θα επανεξεταστούν τα θέματα , τα οποία υπάρχουν από το 2014.

Ενισχύονται και εδώ τα μαθήματα της Πληροφορικής, Ξένων Γλωσσών ,Κλασσικών Γραμμάτων και Φυσικής Αγωγής ενώ θα υπάρξει έμφαση στην ερευνητική εργασία.

Αυξάνεται ο απαραίτητος μέσος όρος προαγωγής/ απόλυσης των μαθητών από 9,5 σε 10 .

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές θα είναι οι κοινές προαγωγικές εξετάσεις μεταξύ των τάξεων καθώς και η επαναφορά των συντελεστών βαρύτητας στις Πανελλήνιες.

Οι ομάδες προσανατολισμού θα μειωθούν από 4 σε 3 που είναι μέχρι σήμερα. Θα χωρίζονται σε :

α) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

β)ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

γ)ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από το σχολικό έτος 2021-22 θα υπάρχει αντικατάσταση του μαθήματος της ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ από τα ΛΑΤΙΝΙΚΑ .

Κατά τη διάρκεια της Γ τάξης του λυκείου θα υπάρχει ενίσχυση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , μέσω του ωρολογίου προγράμματος .Καινοτόμο φαίνεται η εισαγωγή του

<<κόντρα >>  μαθήματος ,δηλαδή ενός μαθήματος με αντίθετο γνωστικό αντικείμενο από αυτά , τα οποία διδάσκονται οι μαθητές σε καθεμία από τις ομάδες προσανατολισμού .

Ενδεικτικό παράδειγμα θα μπορούσε  να είναι τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ στις ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ.

Κλείνοντας , τις αλλαγές στο Λύκειο ,αξίζει να αναφέρουμε ότι τα εξεταζόμενα μαθήματα στην Α Λύκείου θα είναι 8 ,αριθμός ίδιος με τον σημερινό, ενώ στις τάξεις της Β και Γ λυκείου θα είναι 6 και 5 , από 5 και 4 που είναι σήμερα.

ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Από το Σεπτέμβριο του 2020 θα λειτουργήσουν 24 πρότυπα και 38 πειραματικά σχολεία .Σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση για μετατροπή δημοσίων σχολείων σε Πρότυπα και Πειραματικά βάση κριτηρίων που θα ζητηθούν να έχουν .

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα θα δίνονται εξετάσεις , οι οποίες θα είναι όσο για την είσοδο όσο και  μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης. Αντίθετα,στα Πειραματικά θα γίνεται κλήρωση όσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά τη μετάβαση σε διαφορετική βαθμίδα.